เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00291183
บาร์โค้ด39611600747322
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 336 (01 ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม3