เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00290303
บาร์โค้ด39611600746613
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 335 (16 ก.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม3