เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00290139
บาร์โค้ด39611600745631
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 334 (01 ก.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า17 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม4