เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00288227
บาร์โค้ด39611600744691
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 332 (01 ส.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม3