เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00288065
บาร์โค้ด39611600744170
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 331 (16 ก.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า1 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม2