เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00286634
บาร์โค้ด39611600743495
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 330 (14 ก.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1