เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00285018
บาร์โค้ด39611600741853
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 328 (01 มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1