เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00283651
บาร์โค้ด39611600740970
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 327 (16 พ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม2