เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00293181
บาร์โค้ด39611600740632
เล่มVol. 7 No. 76 (July 2012)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0