เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00282997
บาร์โค้ด39611600740376
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 326 (01 พ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 May 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1