เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00317245
บาร์โค้ด39611600739451
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 381 (16 ส.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1