เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00317544
บาร์โค้ด39611600739352
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 383 (16 ก.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0