เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00317543
บาร์โค้ด39611600738438
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 380 (01 ส.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1