เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00317350
บาร์โค้ด39611600738040
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 379 (16 ก.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Sep 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0