เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00316475
บาร์โค้ด39611600737687
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 378 (01 ก.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Aug 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1