เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00315653
บาร์โค้ด39611600736697
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 377 (16 มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า3 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1