เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00314733
บาร์โค้ด39611600735764
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 376 (01 มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0