เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00314184
บาร์โค้ด39611600734791
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 374 (01 พ.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0