เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00312604
บาร์โค้ด39611600733967
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 371 (16 มี.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0