เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00157490
หมายเลขทรัพยากรi00288264
บาร์โค้ด39611600710908
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บAudio CD Fl.2
วันที่นำเข้า14 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0