เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00304348
บาร์โค้ด39611600679830
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 356 (01 ส.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า9 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1