เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00300622
บาร์โค้ด39611600677131
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 352 (01 มิ.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1