เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00300278
บาร์โค้ด39611600676950
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 350 (01 พ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า3 Jun 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2