เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00300106
บาร์โค้ด39611600676554
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 351 (16 พ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 May 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1