เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00298688
บาร์โค้ด39611600675234
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 349 (16 เม.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า2 May 2013
จำนวนครั้งที่ยืม3