เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00298540
บาร์โค้ด39611600674849
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 348 (01 เม.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า1 May 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1