เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00297375
บาร์โค้ด39611600674302
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 347 (16 มี.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า21 Mar 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2