เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00296900
บาร์โค้ด39611600673569
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 346 (01 มี.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Mar 2013
จำนวนครั้งที่ยืม3