เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00302833
บาร์โค้ด39611600673197
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 354 (01 ก.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า15 Jul 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2