เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00296357
บาร์โค้ด39611600673072
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 345 (16 ก.พ.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า26 Feb 2013
จำนวนครั้งที่ยืม3