เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00295806
บาร์โค้ด39611600672462
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 343 (16 ม.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Feb 2013
จำนวนครั้งที่ยืม5