เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00364654
บาร์โค้ด39611600671357
เล่มVol. 14 No. 157 (Apr.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า18 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1