เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00294029
บาร์โค้ด39611600670581
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 342 (1 ม.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า8 Jan 2013
จำนวนครั้งที่ยืม3