เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00293788
บาร์โค้ด39611600670532
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 341 (16 ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม4