เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00311139
บาร์โค้ด39611600668684
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 370 (01 มี.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า12 Mar 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1