เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00309989
บาร์โค้ด39611600667280
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 368 (01 ก.พ.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า4 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0