เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00309644
บาร์โค้ด39611600666738
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 367 (16 ม.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0