เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00309327
บาร์โค้ด39611600666225
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 366 (01 ม.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0