เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00308969
บาร์โค้ด39611600665524
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 365 (16 ธ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า23 Dec 2013
จำนวนครั้งที่ยืม3