เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00308268
บาร์โค้ด39611600664576
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 364 (01 ธ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า3 Dec 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2