เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00307339
บาร์โค้ด39611600663404
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 362 (01 พ.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า5 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม3