เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00306925
บาร์โค้ด39611600662943
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 361 (16 ต.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 Oct 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2