เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00306499
บาร์โค้ด39611600662083
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 360 (01 ต.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า7 Oct 2013
จำนวนครั้งที่ยืม1