เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00305960
บาร์โค้ด39611600661036
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 359 (16 ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0