เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00304912
บาร์โค้ด39611600660186
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 357 (16 ส.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า28 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม4