เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00282585
บาร์โค้ด39611600659477
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 325 (16 เม.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม6