เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00282177
บาร์โค้ด39611600659147
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 324 (01 มี.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า10 Apr 2012
จำนวนครั้งที่ยืม2