เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00281018
บาร์โค้ด39611600657877
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 321 (16 ก.พ.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า19 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม1