เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00280346
บาร์โค้ด39611600657240
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 320 (01 ก.พ.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า6 Feb 2012
จำนวนครั้งที่ยืม2