เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00280084
บาร์โค้ด39611600656630
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 319 (16 ม.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า25 Jan 2012
จำนวนครั้งที่ยืม3